KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Fag- og erfaringssamling om sikkerhet og beredskap

Fag- og erfaringssamling om sikkerhet og beredskap

KURSINFO:

Tid: 11. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Ole Stageberg
Ansvarlig  KDI: Finn Grav

Påmeldingsfrist: 11. november

Kriminalomsorgen er stadig i endring. Dette påvirker vår sikkerhet og beredskap. Vi har blant annet utfordringer knyttet til nye kategorier innsatte, arbeid mot radikalisering og kunnskap om risikovurderinger.

Hensikten med samlingen er å skape kunnskap om og utvikling av sikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og faglig påfyll. 

Innhold:

Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe:

Ledere, ressurspersoner og ansvarlige for sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen.