KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

KURSINFO:

Tid: 
Læringsnettverk samling 1: 15. januar
Læringsnettverk samling 2: 12.-13. juni
Læringsnettverk samling 3: 5.-6. november
Fag- og erfaringssamling: 16. januar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik


Hvert år dør cirka 260 personer av overdose. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse - etter tre til åtte dager uten stoff, er toleransen lik null igjen. 

KRUS, i samarbeid med Helsedirektoratet, har siden 2016 jobbet med prosjektet "Forebygging av overdosedødsfall etter soning". Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om overdoseforebygging og forbedre praksis i tilbakeføringen, slik at overdosedødsfall kan forebygges. Læringsnettverk som metode vil bli benyttet.

Hver prosjektperiode varer i ett år og innebærer totalt tre samlinger på KRUS i løpet av året for prosjektgruppen fra de enkelte fengslene. De vi også bli fulgt opp av KRUS mellom samlingene. Det legges vekt på å bruke eksisterende rutiner i enhetene, og tiltakene kan derfor tilpasses. Dette prosjektet er allerede gjennomført i 13 fengsler med gode resultater og positive erfaringer.

Innhold:

  • Rusfaglig innhold

  • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling

  • Implementering og oppfølging

  • Erfaringsutveksling mellom prosjektfengsler

Målgruppe:

Personer i prosjektgruppen fra deltakende enheter i prosjektet "Forebygging av overdosedødsfall etter soning", eventuelt ansatte som er relevante for prosjektarbeidet i den enkelte enhet.  

Målgruppe  for  erfaringssamling:

Deltakere fra tidligere prosjektfengsler inviteres også til å delta på erfaringssamlingen.