KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Selvmord og selvskading - forebygging

Selvmord og selvskading - forebygging

KURSINFO:

Tid:  8. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingfrist: 20. september

Målet med dette kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvskading og selvmordsatferd.

Kursdagen skal bidra til å styrke deltakernes ferdigheter i oppfølging av domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Innhold:

  • Selvskading og selvmord - fakta og forståelse

  • Risikofaktorer

  • Kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmordsfare

  • Øvelse: identifisere og fange opp selvskading og selvmordsatferd

  • Samarbeid med tilknyttede tjenester

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.