KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Anskaffelser

Anskaffelser

KURSINFO:

Tid: 19. mars. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Stig Erik Karlsen

Ansvarlig KRUS: Elin Viko

Påmeldingsfrist: 15. februar

Merk at KRUS ikke bestiller eller dekker eventuell overnatting i forbindelse med dette kurset.

Kriminalomsorgen har en rekke rammeavtaler som er bindende for etaten å benytte. Er etaten kjent med avtalene? Hvordan kan vi sikre oss at alle bruker avtalene som er inngått? Hvilke konsekvenser kan det medføre at det handles utenfor avtalene? Regelverket for offentlige anskaffelser er vanskelig og omfattende, og de fleste anbudene må lyses ut i hele EU-området. Foretas det mange innkjøp i etaten som omfattes av regelverket? Det vil bli mulighet til å bli kjent med kollegaer i etaten for utveksling av erfaringer og praksis. Er det eksempelvis lik praksis i fengslene når det gjelder alternativ mat til innsatte grunnet religiøs overbevisning? Hvordan kjøpes det inn til arbeidsdriften når det gjelder råvarer som det ikke finnes avtaler på?

Innhold:

• Kort om regelverk
• Gjennomgang av kriminalomsorgens avtaler 
• Informasjon fra Difi og Statens innkjøpssenter om felles avtaler for hele staten
- Lojalitet til inngåtte avtaler
• Presentasjon av noen utvalgte leverandører, blant annet Asko, Atea, Staples, Egencia mfl
• Workshop hvor leverandørene kan presentere seg ytterligere, vise frem nyheter og svare på spørsmål.

Målgruppe:

Ansatte som bestiller varer eller tjenester på en eller flere av kriminalomsorgens avtaler. Kjøkkensjefer, verksmestere, forvaltere, IKT-innkjøpere, administrativt ansatte som kjøper kontorrekvisita og/eller reisebyråtjenester.