KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 7: Konfliktdempende kommunikasjon, Del 1 av Grunnutdanning for instruktører

FM – Instruktørutdanning Modul 7: Konfliktdempende kommunikasjon, Del 1 av Grunnutdanning for instruktører

KURSINFO:

Tid:  9.-13. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist:  5. august

I grunnutdanningen for instruktører i fysisk maktanvendelse sørger KRUS for å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning innenfor fysisk maktanvendelse. Deltakerne som godkjennes som instruktører blir kvalifisert til å lede opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse ved kriminalomsorgens enheter.

Innhold:

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå didaktisk forståelse. Kursdeltakerne skal kjenne til lovhjemmel som regulerer adgangen til å bruke fysisk makt og tvangsmidler. Deltakerne skal kunne beherske bruk av konfliktdempende kommunikasjon opp i mot øvelser og trening av tvangsmidler og fysisk maktanvendelse. Deltakerne skal kjenne til og beherske førstehjelp av eventuelle skader som kan oppstå ved trening av FM

100 % deltakelse og godkjent bidrag til kurset er en forutsetning for deltakelse på neste modul av grunnutdanningen, Modul 1.

Målgruppe:

Kurset er i utgangspunktet åpent for alle ansatte i kriminalomsorgen, men påmeldte fra godkjente opplæringsfengsler for fengselsbetjentutdanningen vil bli prioritert.