KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll 

KURSINFO:

Tid:  12.-13. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Ingunn Seim

Ansvarlig KRUS: Marianne Olstad 

Påmeldingsfrist: 29. april.

NB! Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne samlingen.

KDI og KRUS inviterer til fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold, og med å sikre enhetlig praksis ved gjennomføring av ND.

Målet med samlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene.

Innhold:

Faglig påfyll, informasjon om utvikling, samarbeid og samhandling, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer og fordypning innenfor utvalgte emner.

Utdrag fra programmet:
*Utviklingstrekk og rapportering v/Jan Erik Sandlie, ass.dir. og Heidi Bottolfs, avd.dir., Kriminalomsorgsdirektoratet
*Pakkeforløp v/synne Granå Vesterhus, Oslo Universitetssykehus
*Anden, apen og sjøpølsa -hvorfor gjør de som de gjør? -Å prøve å forstå irrasjenelle handlinger v/Øyvind Kandal, psykologspesialist, Helse Bergen og ND
*Anabole-androgene steroider (AAS) - uønskede effekter, utredning og behandling etter ikke-medisinsk bruk v/Christine Wisløff, prosjektleder for Steroideprosjektet, Oslo Universitetssykehus

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med ND-saker, samt ansatte fra andre etater som har ND som ansvarsområde.