KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Konferanse om samfunnsstraffen - "Revitalisering av samfunsstraffen"

Konferanse om samfunnsstraffen - "Revitalisering av samfunsstraffen"

KURSINFO:

Tid:  4. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Gerhard Ploeg

Ansvarlig KRUS: Erna Woldvik

Påmeldingsfrist: 2. august

Merk at KRUS ikke bestiller eller dekker eventuell overnatting i forbindelse med denne samlingen.

KRUS og KDI inviterer til konferanse om samfunnsstraffen - "Revitalisering av samfunnsstraffen". Formålet med konferansen er å drøfte hvordan dagens samfunnsstraff kan videreutvikles. 

Innhold:

  • Hvordan ser innholdet i samfunnsstraffen ut i dag?

  • Hvordan fungerer samfunnsnyttig tjeneste som forberedelse på arbeid?

  • Fungerer de obligatoriske individuelle samtaler som de skal? Fungerer programvirksomheten i denne rammen?

  • Er det behov for resultatkrav i forbindelse med innholdet?

  • Skal innholdet kobles tettere til BRIK-resultatet?

  • Er det behov for endringer i regelverket?

  • Hvordan kan kriminalomsorgen vise frem hvilket innhold de legger inn i timene?

Program:

09.00-09.15: Åpning v/ Jan-Erik Sandlie
09.15-09.45: Film
09.45-10.15: Utviklingstrekk, mulige årsaker til nedgang v/ Gerhard Ploeg
10.15-10.30: Reaksjon og nye tilbakefallstall v/ Ragnar Kristoffersen

10.30-11.00: Kaffepause

11.00-11.30: Kartlegging i samfunsstraffen, sammenheng med BRIK og PEU v/ Tore Råen
11.30-12.15: Innhold i samfunnsstraffen; mer enn samfunnsnyttig tjeneste

12.15-13.15: Lunsj

13.15-14.00: Samfunnsnyttig tjeneste. Representanter fra arbeidsplasser v/ Beate Kristensen
14.00-15.00: Samfunnsstraff sett fra samarbeidspartnere i straffesakskjeden v/ Dommer Kristin Normann, advokat Marijana Lozic og en påtalejurist fra Oslo
15.00-15.45: Fremtidsperspektiver v/ dommerfullmektig Jørgen Spangen Iversen
15.45:           Avslutning v/ Jan-Erik Sandlie

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med samfunnsstraff, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.