KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Fag- og erfaringssamling om samfunnsstraffen

Fag- og erfaringssamling om samfunnsstraffen 

KURSINFO:

Tid:  4. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Erna Woldvik

Ansvarlig KDI: Gerhard Ploeg

Påmeldingsfrist: 5. august

KRUS og KDI inviterer til fag- og erfaringssamling om samfunnsstraffen. De siste ti årene har vi sett en nedgang i antall idømte og iverksatte samfunnsstraffer. Hva skyldes dette? Er det noe som kan gjøres med det? Må det gjøres noe med det?

Innhold:

• Innhold i samfunnsstraffen
• Mulige årsaker til nedgangen
• Mulige tiltak rundt stimulering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
• Mulige omstruktureringer

Det inngår en del gruppearbeid.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med samfunnsstraff, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.