KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Fag- og erfaringssamling om transpersoner: "Hvem? Hvordan? Hvorfor?

Fag- og erfaringssamling om transpersoner: "Hvem? Hvordan? Hvorfor?

KURSINFO:

Tid:  23. mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Erna Woldvik

Ansvarlig  KDI: Hilde Lundeby

Påmeldingsfrist: 23. april

Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge forholdene for transpersoner i fengsel. På den bakgrunn har Kriminalomsorgsdirektoratet nylig ferdigstilt "Retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring". Retningslinjene søker å ivareta og sikre likebehandling av transpersoner under fengselsopphold, og gir veiledning for ulike situasjoner som berører denne gruppen innsatte. Det kan dreie seg om vurderinger knyttet til den enkelte person, for eksempel om vedkommende skal plasseres i et manns- eller kvinnefengsel, generelt sørge for korrekt saksbehandling og ikke minst en god og trygg tilrettelegging.

Innhold:

Konferansen vil omhandle temaer som er relevante for ivaretakelse av denne gruppen innsatte. Målet er å gi økt innsikt og trygghet i arbeidet med å sikre best mulig tilrettelegging for transpersoner i fengsel.

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i fengselshelsetjenesten, samt øvrige forvaltningssamarbeidspartnere.