KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Konferanse om isolasjon

Konferanse om isolasjon

KURSINFO:

Tid:  25. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Karianne Hammer

Ansvarlig KDI: Erling Fæste

Påmeldingsfrist: 12.september

Kriminalomsorgen opplever store utfordringer med å gi innsatte i norske fengsler det fellesskap som er tilrådelig.

Innhold:

Konferansen vil sette fokus på ulike isolasjonsforebyggende tiltak og hvordan man best kan forhindre isolasjonsskader.

Strømmetjeneste fra konferansen:

Konferansen blir strømmet og vil være tilgjengelig frem til fredag 27.9.19 kl 12.00. Klikk her for å åpne strømmesiden.

Program:

09.30-09.35: Åpning og velkommen v/ direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Lise Sannerud
09.35-10.10: "Særskilt melding til Stortinget om isolasojon i norske fengsler" v/ sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

10.10-10.20: Pause

10.20-1040: Funn og fakta fra arbeidsgruppens rapport om forebygging av isolasjon v/ assisterende regiondirektør i region sør, Erling Fæste
10.40-11.05: Informasjonsbrosjyre om bruk av isolasjon v/ forsker Marte Rua, Skandinavisk isolasjonsnettverk

11.05-11.15: Pause

11.15-12.15: "Solitary confinement: uses, abuses and consequences" v/ dr. Sharon Shalev, University of Oxford

12.15-13.00: Lunsj

13.00-13.45: "Når hjernen blir alene" v/ psykolog Ann-Karin Bakken Nilsen, Østbytunet behandlingssenter

13.45-14.00: Pause

14.00-14.40: Erfaringer med håndtering av sårbare innsatte v/ Gaby Groff-Jensen, Ressursteamet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

14.40-14.50: Pause

14.50-15.10: Erfaringer med å redusere isolasjon i Stavanger fengsel v/ fengselsleder Tanja Rosså Ødegård, Stavanger fengsel
15.10-15.50: Hva gjør kriminalomsorgen nå? v/ assisterende direktør Jan-Erik Sandlie og avdelingsdirektør Tom Enger, KDI

15.50-16.00: Avslutning

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i fengselshelsetjenesten, samt øvrige forvaltningssamarbeidspartnere.