KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

KURSINFO:

Tid:  8.-9.mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Trond J. Martinsen/Geir Eskeland

Ansvarlig fra KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 1. april

Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Tittel på årets konferanse: "Inn i en ny tid?"

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet til innsatte. Aktivitetstilbudet i fengsel består i dag av en rekke ulike tilbud som for eksempel arbeidsdrift, skole, fysisk aktivitet, kultur osv., som drives både på dagtid og ettermiddag. Arbeidsdriften er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler. Fremtidens arbeidsdrift bør kunne kvalifisere innsatte og domfelte til å komme i arbeid og møte arbeidslivets utfordringer.

Innenfor Kriminalomsorgen blir det drevet en rekke aktiviteter som er knyttet til fritidsvirksomhet. De største anstaltene har egne fritidsavdelinger, mens mange av de mindre anstaltene og overgangsboligene har aktiviteter knyttet til innholdet.

Målsetningen med konferansen er å spre gode eksempler på aktivitetstilbud til innsatte og på hvordan man gjennom samarbeid kan øke aktivitetstilbudet og heve kvaliteten på tilbudene. Konferansen vil også være en møteplass for erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll. 

Foreløpig program:

Onsdag 8. mai

10:00-11:00: Åpning. Prioriterte satsningsområder i kriminalomsorgen. Veien videre etter arbeidsdriftsstrategien. www.krimpod.no. v/ Lise Sannerud, direktør Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Torbjørn Eriksen, Region Sør, anne Dahl, KDI, Morten S. Knarrum, KDI

11:00-11:20: Pause med kaffe/te

11:20-12:15: Hva skaper trygghet og sikkerhet i et fengsel? Hvordan snakker vi om sikkerhet? v/ Sven-Erik Skotte og Karianne Hammer, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

12:15-13:00: Lunsj

13:00-13:50: Parallellsesjoner
A: "Hund i hånd". Hundekurs i luftegården -erfaringer fra Ila fengsel v/ Ann Reksten og Kjersti Fauske, Hundepasserne
B: Samarbeid om arbeid etter løslatelse v/ Øyvind Tomter, Røde Kors, Nettverk etter soning
C: Isolasjonsprosjektet: Aktivisering av isolerte innsatte v/ Erling Fæste, KDI
D: Sårbare innsatte v/ Christian Lunde Hansen, psykolog RVTS

13:50-14:00: Pause

14:00-14:50: Aktivisering og kvalifisering av innsatte v/ Kjetil Nygård, innholdsinspektør, Romerike fengsel Ullersmo og Birthe Hagenes, Innholdsinspektør, Ila fengsel

14:50-15:10: Pause med kaffe, lefse

15:10-15:50: Produkt i utvikling -fra teori til praksis v/ Pål Skogen og Hanne Frostad, Bergen fengsel

1550:-16:55: Røverdebatten om isolasjon. Hva er virkeligheten og hva gjøres? Hvor er vi på vei? Hva skal prioriteres? v/ Debattleder: Simen Larsen, Røverradioen Debattdeltakere: Are Høidal (Halden Fengsel), Asle Aase (NFF), Tanja Ødegård (Stavanger fengsel), Erling Fæste (KDI), Tor Erik Larsen (KY)

16:55: Avslutning. Vi minner om gratiskonserten med "Skyldig som faen" på Lillestrøm kulturpub kl 20:00.

Torsdag 9. mai

09:00-09:05: Introduksjon til dag 2 v/ Torbjørn Eriksen, Region Sør

09:05-09:45: Aktivisering av unge og sårbare innsatte v/ Simen Rem, fritidsleder Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg

09:45-10:30: Nye Agder fengsel. Arbeidsdrift og skole knyttes nærmere sammen. Hvordan påvirker dette kriminalomsorgens arbeidsdrift? v/ Stefan Muller, Krisitansand fengsel og Valgjerd Mørch, Aust-Agder fylkeskommune

10:30-10:45: Pause med kaffe og te

10:45-11:30: Innovasjon, bærekraft og kvalitet. v/ Jan Christian Vestre, CEO Vestre

11:30-12:30: "Den kulturelle hjernen" Kultur og miljø påvirker vår hjerne og dermed helse, velvære og læring. v/ Gunnar Bjursell, professor og hjerneforsker, Karolinska Institutet

12:30-13:15: Lunsj

13:15-14:00: Parallellsesjoner
A: Kultur i kriminalomsorgen. Bevisst bruk av kultur for trivsel, vekst og endring. v/ Leif Waage, assisterende regiondirektør, region vest
B: Røde Kors, seiling, motocross og kaffe. Godt samarbeid, fengsel og frivillige organisasjoner. v/ Pål Breivik, Røde Kors, Nettverk etter soning
C: Aktiviseringsteamet for å motvirke isolasjon. "Prosjekt tilpasset arbeidsdag" v/ Heidi Sandvik, Bergen fengsel
D: Mestring og inkludering, med musikk som kreativt uttrykk. v/ Tormod Berg, Romerike fengsel, Krogsrud avdeling

14:00-14:15: Pause

14:10-14:50: Presentasjon av kurstilbud ved KRUS høsten 2019 og kåring av "Beste produkt i utvikling". vinnerne av innovasjonscampen. v/ Siv Gaarder, KRUS og Morten S. Knarrum, KDI

14:50-15:00: Oppsumering v/ Torbjørs Eriksen, Region sør

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i skolen, våre øvrige samarbeidspartner og andre interesserte.