KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. BRIK-opplæring

BRIK-opplæring 

KURSINFO:

Tid: 20. mars. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: David Steinsvik

Påmeldingsfrist: 25. februar

BRIK er en strukturert og IT-basert kartlegging av domfeltes behov og ressurser.
Kartleggingssystemet ble innført som et pilotprosjekt høsten 2012, og fra 2015 ble BRIK implementert i hele kriminalomsorgen. Metoden som benyttes i BRIK er intervjubasert og inneholder ulike data som kan brukes som grunnlag for straffegjennomføringen, og i samarbeid med andre relevante aktører.

Målgruppen for BRIK er domfelte som skal oppholde seg i Norge etter endt straffegjennomføring. Domfelte må samtykke i å bli kartlagt.

Innhold:

• Presentasjon av BRIK: metode, hensikt, gjeldende forskrift
• Gjennomgang av samtykkeerklæring og veiledning
• Innføring i praktiske øvelser i bruk av verktøyet
• Demonstrasjon av rapportmodul

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen.