KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Program mot ruspåvirket kjøring - grunnopplæring

Program mot ruspåvirket kjøring - grunnopplæring 

KURSINFO:

Tid:  21.-24. mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist: 8. april

Program mot ruspåvirket kjøring er en alternativ straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for ruspåvirket kjøring. Straffereaksjonen består av fire deler: individuelle samtaler, kontroll, kartlegging av behandlingsbehov og 20-30 timer samtaleorientert undervisning. Innholdet for den samtaleorienterte undervisningen er beskrevet i gjennomføringsmanualen fra KRUS. Ved å delta i programmet skal domfelte få økt forståelse av egen rusbruk og risiko forbundet med denne økt motivasjon til å endre skadelig rusbruk og hjelp til å finne frem til måter å hjelpe seg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring. Innholdet skal gi kunnskap om konsekvenser av ruspåvirket kjøring og bevisstgjøre domfelte til å ta ansvar for egne handlinger.

Innhold:

Kurset har hovedfokus på innholdet i den samtaleorienterte undervisningen, men gir også en innføring i helheten i straffereaksjonen.

Opplæringens mål er at deltakerne skal få:
• kunnskap om innholdet i den samtaleorienterte undervisningen
• kjennskap til bakgrunnen for valg av tilnærmingsmåte
• kjennskap til helheten i straffereaksjonen
• øve på programlederrollen i den samtaleorienterte undervisningen

Målgruppe:

Ansatte i friomsorgen som har ansvar for gjennomføring av den samtaleorienterte undervisningen etter manual for Program mot ruspåvirket kjøring.