KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Fag- og erfaringssamling for barneansvarlige

Fag- og erfaringssamling for barneansvarlige

Tid: 14. mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Ansvarlig  KRUS: Anne Natrud
Ansvarlig  KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 12. april

I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Barn som pårårende i kriminalomsorgen er en utsatt gruppe, og å gjennomføre en straff er en belastning for både den domfelte/innsatte og familien, spesielt for barna. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge slik at barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Det er viktig å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barneansvarlige har en sentral rolle i kontakten med barna og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. Innholdet i samlingen er temaer som barneansvarlige er opptatt av og ønsker et fokus på.

Innhold:

- Faglig påfyll
- Informasjon fra KDI
- Utveksling av erfaringer fra praksis
- Implementering og oppfølging

Målgruppe:
Barneansvarlige i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.