KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Radikalisering og voldelig ekstremisme
  3. Radikalisering - samling for lokale radikaliseringskontakter

Radikalisering - samling for lokale radikaliseringskontakter

Tid: 15.-16. mai (opprinnelig oppsatt dato: 20.-21. mars)

Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Ansvarlig KRUS: David Hansen
Ansvarlig KDI: Finn Grav

Påmeldingsfrist: Invitasjon

Innenfor temaet radikalisering kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Opplæringen vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt refleksjoner knyttet til radikaliseringens betydning for kriminalomsorgen. Radikaliseringskoordinatorene har ansvaret for den lokale opplæringen innenfor temaet.

Målgruppe:

Kriminalomsorgsdirektoratet har i samråd med regionene valgt ut aktuelle radikaliseringskoordinatorer som inviteres til samlingene.