KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse

Programvirksomhet og samtalekompetanse

Arrangement/ Dato:

Miljøarbeid (lokal opplæring)
- 3+2 dager -etter avtale

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit
- 3. februar
- 3. mars
- 7. april
- 5. mai
- 2. juni

"Tenk ut!" -Refleksjonsgruppe - Grunnopplæring 
- 1.-2. mars

Dialogverksted med unge domfelte/innsatte
- 7.-9. mars

Kortprogram Rus - Implementering og oppfølging (dag 4)
- 28. mars

Motiverende samtale (MI) trinn II
- Del 1: 28.-29. mars + Del 2: 7.-8. juni

Bygging av mestringstillit (BaM)
- 4.-6. april

Stressmestring - Grunnopplæring
- 4.-6. april

"Tenk ut!" -Refleksjonsgruppe - Oppfølgingsdag 
- 6. juni

Motiverende samtale (MI) - Kurslederopplæring
- 22.-25. august AVLYST

På vei - Grunnopplæring
- (29.-31. august) -Kurset blir utsatt, ny dato kommer!

Pappaprogram - Grunnopplæring
- Del 1: 5.-7. september + Del 2: 21.-22. november

Fokus -oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere
- Del 1, samling 1: 12.-13. september + Del 1, samling 2: 26.-27. oktober + Del 2, 2 samlinger over to dager i 2018

Sinnemestring - Grunnopplæring
- 19.-21. september

VINN -motivasjonsprogram for kvinner - Grunnopplæring
Trinn 1: 19.-22. september + praksis + Trinn 3: 28.-29. november

Kortprogram Rus - Grunnopplæring
- 7.-9. november + oppfølging 18. mars 2018

Motiverende samtale - Erfaringssamling for lokale kursledere
- 5.-6. desember