KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 1: Grunnutdanning

FM – Instruktørutdanning Modul 1: Grunnutdanning

KURSINFO:

Tid: 11.-15. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist: 1. august

I grunnutdanningen for instruktører i fysisk maktanvendelse sørger KRUS for å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning innenfor fysisk maktanvendelse. Deltakere som godkjennes som instruktører blir kvalifisert til å lede opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse ved kriminalomsorgens enheter.

Innhold:

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå didaktisk forståelse. I tillegg skal deltakerne få innsikt i og forståelse for formidling av dynamikk som et grunnleggende prinsipp for fysisk maktanvendelse. Kursdeltakerne skal beherske godkjente selvforsvarsteknikker, kunne formidle etiske utfordringer i forbindelse med fysisk maktanvendelse og bruk av tvangsmidler, og kjenne til lovhjemmel som regulerer adgangen til å bruke fysisk makt og tvangsmidler.

Innholdet i kurset er basert på pensum innført 2012/2013.

Aktiv deltakelse på kurset og gode ferdigheter i godkjente teknikker, er en forutsetning for å bli godkjent som instruktør.

Målgruppe:

Kurset er i utgangspunktet åpent for alle tilsatte i kriminalomsorgen, men påmeldte fra godkjente opplæringsfengsler for fengselsbetjentutdanningen vil bli prioritert. Kurset er fysisk krevende.