KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Konferanse om elektronisk kontroll (EK)

Konferanse om elektronisk kontroll (EK)

KURSINFO:

Tid: 15. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Birgitte L. Storvik

Ansvarlige fra KDI: Marianne Kylstad Øster

Påmeldingsfrist: 30. oktober

For tilsatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med konferansen.

KDI og KRUS inviterer til en nasjonal dagskonferanse om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Med 387 plasser fordelt over hele landet og over 3000 gjennomføringer i året, utgjør elektronisk kontroll en stor del av kriminalomsorgens virksomhet.  

Det er friomsorgskontorene som har ansvar for gjennomføringen av sakene, men en stadig økende andel er saker som overføres fra fengsel for videre straffegjennomføring med elektronisk kontroll som delgjennomføring. Det er derfor viktig at tilsatte i alle deler av kriminalomsorgen er kjent med denne straffegjennomføringsformen. 

Målet med konferansen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap, utvikling og erfaringsutveksling på tvers av enhetene. Hovedfokus på årets konferanse vil være innholdet i straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Innhold:

  • Utviklingstrekk og status på området

  • Innholdet i straffegjennomføringen, herunder sysselsetting og gjennomføring av oppmøtene

  • Regelverk

  • Nattjeneste

  • Teknologi

Målgruppe:

Ledere, koordinatorer og EK-konsulenter ved alle friomsorgskontor, tilsatte som jobber med utslusing i fengslene, øvrige tilsatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.