KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring

VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 

Trinn 1: 19.-22. september

Trinn 2: Praksisperiode: Deltakerne gjennomfører VINN og mottar veiledning.

Trinn 3: 28.-29. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud

Påmeldingsfrist:

VINN er et fleksibelt motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. VINN kan gjennomføres over 4-12 uker i gruppe eller individuelt (med en programleder). Hensikten er at den enkelte deltaker etter gjennomført program har fått tro på at hun kan gjennomføre forandringer som gir bedre livskvalitet og samtidig ta avstand til kriminalitet.

Det er en fordel med forhåndskunnskap og kurs i motiverende samtale (MI) og Bygging av mestringstillit (BaM). Opplæringen gir kunnskap om innhold i temaene i VINN, relasjonens betydning, bruk av avspenningsøvelser og gjennomgang av arbeidshefte for deltakerne. Deltakerne får anledning til å øve på rollen som programleder.

Innhold:

Gjennomgang av metodikk og av temaene i VINN:

  • Obligatoriske temaer: Bli kjent, identitet ‐ hvem er jeg, kriminalitet, endring og valg, grenser, samt avslutning.

  • Valgfrie temaer: Kommunikasjon, økonomi, rusmidler og avhengighet, kjærlighet og seksualitet, barn, sinne, vold og nettverk og relasjoner.

  • Avspenningsøvelser, gruppeoppgaver og modellering.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre 'VINN' med domfelte.