KRUS-katalog 2017

 1. Hjem
 2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
 3. Dialogverksted med unge domfelte/innsatte

Dialogverksted med unge domfelte/innsatte

KURSINFO:

Tid: 7.-9. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm.

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hege Bøhm Ottar

Påmeldingsfrist: 10. januar

KRUS har utviklet en veileder for samtaler med unge domfelte/innsatte – Dialogverksted. Dialogverksted gjennomføres med 6-8 deltakere hvor gruppen selv er deltakende i å forme samlingenes innhold. Dialogverksted er en arena for å bli hørt, sett og anerkjent slik at deltakerne får en anledning til å bidra som endringsagenter i eget liv. Dialogverksted bygger på empowerment-tanken og signaliserer likeverd. Veilederen gir 14 forslag til tema, og gjennom filmer, øvelser og diskusjoner er målet å skape en arena for refleksjon.

Innhold:

Temaer som blir belyst er:

 • 1. Dialog og kommunikasjon

 • 2. Identitet

 • 3. Konflikthåndtering

 • 4. Kultur, samfunn og individ

 • 5. Mine muligheter med flere kulturer

 • 6. Retten til å bestemme over eget liv

 • 7. Livssituasjon, barndom, oppvekst og fremtid

 • 8. Familiens mange roller

 • 9. Kjønn, likhet og autonomi

 • 10. Rus

 • 11. Økonomi

 • 12. Radikalisering og voldelig ekstremisme

 • 13. Forsoning

 • 14. Vold

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.