KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Barneansvarlige - Erfaringssamling

Barneansvarlige - Erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 21.-22. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 24. januar

KRUS inviterer til samling for barneansvarlige. Funksjonen som barneansvarlig er opprettet i alle kriminalomsorgens enheter, og det gjøres mange erfaringer. Erfaringssamlingen er en god arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. Innholdet på samlingen er basert på tilbakemeldinger og innspill fra dere, nyheter og utfordringer med veien videre. 

Innhold:

Innholdet på samlingen er innspill fra praksis, og temaer som barneansvarlige er opptatt av og ønsker et fokus på. Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe:

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.