KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Flerkulturell forståelse

Flerkulturell forståelse

KURSINFO:

Tid: 

Kurs 1: 7.-9. februar
Kurs 2: 17.-19. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hege Bøhm Ottar

Påmeldingsfrist: Kurs 1: 6. januar / Kurs 2: 18. september

Kriminalomsorgen preges av kulturelt mangfold, noe som stiller krav til tilsattes kompetanse på områder som blant annet omhandler flyktninger og innvandrere. Mange innsatte og domfelte har andre erfaringer fra rettsvesen og fengsel fra sine hjemland. I tillegg har man erfaringsmessig både språklige og kulturelle utfordringer. Praksis viser at dette kan bidra til misforståelser og konflikter. 

Kurset vil bidra til en økt flerkulturell forståelse og gi kunnskap om andre kulturer som vil være viktig i arbeidshverdagen i en flerkulturell kriminalomsorg.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.