KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 3: Teleskopbatong

FM – Instruktørutdanning Modul 3: Teleskopbatong

KURSINFO:

Tid: 4.-5. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist: 9. oktober

Alle tilsatte som kan måtte benytte batong i tjenesten må ha bestått godkjent opplæring i teleskopbatong. Regodkjenningsprøve for tjenestemenn må bestås minst hvert femte år (Rundskriv KSF 1/2004). KRUS bistår regionene med opplæring av instruktører som skal imøtekomme behovet for opplæring og regodkjenning. KRUS ønsker å bidra til at instruktører i teleskopbatong har høy kompetanse og evne til faglig refleksjon i sin formidlingsgjerning.

Innhold:

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne reflektere over teknisk og taktisk bruk, ha innsikt i relevant metodisk fremgangsmåte for opplæring, kunne formidle etiske og juridiske betraktninger, samt å kunne bidra faglig til evaluering av regionens opplæringsprogram i teleskopbatong.

Det stilles krav om fysisk deltakelse i øvelser under kurset.

For godkjenning som instruktør kreves det aktiv deltakelse og godkjent ferdighetsprøve. Deltakere som godkjennes som instruktører er aktuelle som instruktører i teleskopbatong.

Målgruppe:

Grunnutdanning (modul 1) som instruktør i fysisk maktanvendelse er en forutsetning for deltakelse. Instruktører med bakgrunn innenfor instruksjon generelt og fysisk maktanvendelse spesielt, har størst faglig utbytte av kurset.