KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Om KRUS-katalogen
  3. Kurssted og kostnader

Kurssted og kostnader

Når ikke annet er nevnt, holdes alle kurs i KRUS sine kurslokaler i Solheimsgata 21, Lillestrøm. Kostnader for kurs/dagskonferanser og lunsj dekkes av KRUS, det samme gjør nødvendig overnatting for tilsatte i kriminalomsorgen i forbindelse med kurs, men ikke konferanser, inkl. Faget i fokus. Alle reiseutgifter skal dekkes av tjenestested/arbeidsgiver.

Ved gjennomføring av kurs lokalt, dekkes utgiftene av den enheten/regionen som har bestilt kurset.

Servering