KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid: 4. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Påmeldingsfrist: Fulltegnet

For tilsatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring.

Program:

10:00-10:10 Åpning av konferansen v/Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Hans-Jørgen Brucker, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

10:10-10:40 Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring v/Marianne Vollan, direktør, KDI

10:40-11:10 Oppveksterfaringer og psykisk helse blant kvinner under kriminalomsorgens ansvar v/Christine Friestad, førsteamanuensis, KRUS

11:10-11:25 Pause

11:25-11:55 Kvinnelige domfelte i samfunnet øker - utfordringer? v/Lise Prøis og Jorid Tangen, Rogaland friomsorgskontor

11:55-12:15 Hva særpreger utenlandske kvinner i fengsel? v/Ida Lindmo, førstebetjent, Kongsvinger fengsel

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Implementering av kvinnestrategien -hvordan? Innspill og diskusjon i grupper.

14:00-14:45 Temarapport: "Kvinner i fengsel" v/seniorrådgiver Jonina Hermansdottir og seniorrådgiver Christian Ranheim, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

14:45-15:15 Kvinner i fengsel - internasjonalt perspektiv v/Nora Sveaas, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Nordisk representant i FNs underkomité for forebygging av tortur

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.