KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Motiverende samtale - Erfaringssamling for lokale kursledere

Motiverende samtale - Erfaringssamling for lokale kursledere

KURSINFO:

Tid: 5.-6. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 23. oktober

KRUS inviterer til erfaringssamling for kursledere i Motiverende samtale. Erfaringssamlingen er en god arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået hos MI kursledere.

I forkant av erfaringssamlingen ønsker vi innspill til tema og gode praksishistorier fra dere, slik at vi kan tilpasse erfaringssamlings innhold mest mulig ut i fra behov dere sitter med. 

Innhold:

Erfaringssamlingen går over to dager. Erfaringssamlingen vil bestå av faglig påfyll, presentasjon av evt. nyheter og annen informasjon. Vi vil også ha fokus på erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, fordypning innenfor utvalgte emner, konkret trening, m.m.  

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som har deltatt på kurslederkurs i MI og som underviser tilsatte i kriminalomsorgen, og kriminalomsorgens samarbeidspartnere i MI.