KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Pappaprogram – Grunnopplæring

Pappaprogram – Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: Del 1: 5.-7. september + Del 2: 21.-22. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 1. august

Pappaprogrammet er et program for fedre i kriminalomsorgen. Programmet er nå revidert og er tilpasset innsatte og domfelte i både fengsel og friomsorg. Programmet består av 12 samlinger tilpasset fengsel og 11 samlinger for friomsorgen. Formålet med programmet er å bevisstgjøre fedre på sin rolle som far og omsorgsperson.

Kurset, som går over to samlinger, skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre programmet med domfelte/innsatte fedre.

Det er ønskelig at deltakerne i mellomperioden starter opp egen gruppe, evt. planlegger oppstart. 

Innhold:

  • Gjennomgang av samlingene i revidert program

  • Hvordan håndtere papparollen/omsorgsrollen

  • Trening og erfaring i programledelse

  • Kunnskap om barns behov og utvikling

  • Veiledning og erfaringsdeling

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen.