KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Krisehåndtering

Krisehåndtering

KURSINFO:

Tid: 12.-14. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 17. oktober

Kurset omhandler forebygging, håndtering og bearbeidelse av alvorlige konflikter og kriser. Kurset skal styrke deltakernes evne til å møte alvorlige konflikter og kriser. Kurset skal gi deltakerne et klarere bilde av den risikoen man må forholde seg til og hvilke tiltak, planer og egenskaper som bidrar til å håndtere dette. De skal gjennom forelesninger og øvelser få kunnskap og erfaringer som gjør dem tryggere i å møte de utfordringer en krise skaper. Målet er å gi deltakerne økt forståelse for hvordan forebygge, håndtere og bearbeide alvorlige konflikter og kriser.

Innhold:

  • Stress- og krisehåndtering

  • Risikoforståelse

  • Oppfølging etter belastende hendelser

Målgruppe:

Tilsatte i Kriminalomsorgen.