KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

KURSINFO:

Tid: 14.-15. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén.

Påmeldingsfrist: 17. januar

Kurset er tilrettelagt for deg som trenger utvidet kunnskap om kriminalomsorgens internkontrollsystem KIKS. Kurset gir en forståelse for hva internkontroll er, og legger spesielt vekt på HMS, informasjonssikkerhet og risikovurdering. 

Målet er at deltakerne skal få hevet sin kompetanse innen internkontroll, slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i KIKS. Kursdeltakerne vil derfor inndeles etter hvor mye erfaring de har i bruk av KIKS. Dagen om HMS og Informasjonssikkerhet vil være felles for alle.

Innhold:

  • Hva er internkontroll?

  • HMS, informasjonssikkerhet og risikovurdering

  • Praktisk opplæring i bruk av KIKS som verktøy for internkontroll, dokumenthåndtering, risikovurdering og avvikshåndtering

Målgruppe:

Ledere, verneombud, redaktører i KIKS, avviksbehandlere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner. Det er ønskelig med grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap.