KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Erfaringssamling

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 22.-23. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hege Bøhm Ottar

Påmeldingsfrist: 11. oktober

Det er flere utfordringer som gjør det krevende å forebygge og motvirke voldelig ekstremisme. Erfaringssamlingen gir mulighet for å dele erfaringer fra praksisfeltet, samtidig som den vil gi økt kunnskap innenfor temaet.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.