KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Radikalisering og voldelig ekstremisme
  3. Radikalisering - Samlinger for ressurspersoner

Radikalisering - Samlinger for ressurspersoner

KURSINFO:

Tid:

Trinn 1: 28.-29. mars
Trinn 2: 14.-15. september
Trinn 3: lokal gjennomføring
Trinn 4: 6.-7. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Faglig ansvarlig: Hege Bøhm Ottar

Påmeldingsfrist: Invitasjon

Innenfor temaet radikalisering kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. "Radikalisering - Samlinger for ressurspersoner" består av tre samlinger, i tillegg til lokal gjennomføring, knyttet opp mot kriminalomsorgens ressurspersoner tilknyttet radikalisering og voldelig ekstremisme. Opplæringen vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt refleksjoner knyttet til radikaliseringens betydning for kriminalomsorgen.

Målgruppe:

Kriminalomsorgens utvalgte ressurspersoner innenfor temaet.