KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer

Saksbehandling og fagsystemer

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet
Kurs 1: 17. januar
Kurs 2: 31. januar

BRIK
- 24.-25. januar

DocuLive
Kurs 1: 1.-2. februar
Kurs 2: 1.-2. november

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)
- 14.-15. mars

Saksbehandling og forvaltningsrett
- 19.-20. april

Kompis
Kompis Kia: 25.-26. april
Kompis Kif: 27.-28. september

Erfaringssamling om BRIK
- 11. mai

Kompis Reskontro
Kurs 1: 15. juni
Kurs 2: 20. juni

Regnskap for arbeidsdriften
Kurs 1: 19. september
Kurs 2: 26. september

Personundersøkelse
- 26.-27. september

Regnskap
Kurs 1: 16. november
Kurs 2: 21. november