KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Erfaringssamling om BRIK

Erfaringssamling om BRIK

KURSINFO:

Tid: 11. mai 

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Gro Solbakken

Påmeldingsfrist: 15. mars

KRUS og KDI inviterer til erfaringssamling om BRIK. BRIK er et strukturert og IT-basert verktøy for kartlegging, som på en enhetlig måte tar sikte på å avdekke domfeltes ressurser og behov. Målet er å sikre en straffegjennomføring som er rehabiliteringsoptimal, avklare behov for forvaltningssamarbeid og gi grunnlag for statistikk og forskning. 

BRIK ble innført som et pilotprosjekt høsten 2012, og er fra 2015 implementert i hele kriminalomsorgen.

Innhold:

Innholdet i samlingen er basert på tilbakemeldinger og innspill, nyheter og utfordringer med veien videre, samt tekniske problemstillinger og spørsmål.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført instruktørutdanning i BRIK.