KRUS-katalog 2017

 1. Hjem
 2. Konferanser og erfaringssamlinger
 3. Erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

Erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

KURSINFO:

Tid: 8.-9. mai (10-16 / 9-14)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Aage M. Aagesen

Ansvarlig fra KDI: Ingunn Seim

Påmeldingsfrist: 13. mars

KDI og KRUS inviterer til erfaringssamling for narkotikaprogram med domstolskontroll. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold, og i å sikre enhetlig praksis ved gjennomføring av ND.

Målet med samlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene. 

Foreløpige punkter på programmet:

 • Brukermedvirkning i ND/Hva betydde ND for meg? v/ Eva, tidligere domfelt

 • Hva er pasientrettigheter?

 • Rettigheter etter opplæringslova. v/ Kristin Husby, GVO

 • ND-erfaringer fra polare strøk. v/ friomsorgen i region nord

 • ND-erfaringer vedrørende samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. v/ friomsorgen i Møre og Romsdal

 • ND i retten og bruk av PU i retten. v/ Nina Opsahl, Oslo tingrett

 • Målgruppa for ND. v/ Morten Holmboe, Politihøgskolen

 • Ruskunnskap / hva er avhengighet? v/ Hege Tønnesen, overlege ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen og Rami Knudsen, erfaringskonsulent Helse Bergen

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som jobber med ND-saker, samt ansatte fra andre etater som har ND som ansvarsområde.