KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Sinnemestring– Grunnopplæring

Sinnemestring– Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 19.-21. september 

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: 1. august (Fullt)

Sinnemestringsprogrammet er rettet mot innsatte og domfelte som har problemer med å kontrollere sinnet sitt. Det er også mulig å bruke programmet i individuelle samtaler med innsatte og domfelte.

Programmet skal bevisstgjøre deltakerne i ulike stadier i sinne-, endrings- og tankeatferd. Det skal også gi en forståelse av sammenheng mellom følelser, tanker og atferd. Programmet har åtte leksjoner à to timer, som gjennomføres med to-tre leksjoner per uke. En hel gjennomføring vil ta ca. én måned og ledes av to gruppeledere. 

Innhold:

  • Gjennomgang av leksjonene i programmet

  • Sinnedagbok

  • Ulike mestringsstrategier og -teknikker

  • Metoder for gjennomføring i gruppe og én-til-én

  • Veiledning og erfaringsdeling

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som ønsker å jobbe målrettet med domfelte/innsatte som har problemer med å kontrollere sinne. For å sikre gjennomføring lokalt, skal det være minimum to tilsatte fra samme enhet/avdeling som deltar på opplæringen.