KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Unge i fengsel og friomsorg

Unge i fengsel og friomsorg

KURSINFO:

Tid: 14.-15. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: 19. april

Unge innsatte og domfelte, mellom 15 og 25 år, utgjør en stor gruppe av de som er innsatt og gjennomfører straff i norsk kriminalomsorg. For gruppa under 18 år er det opprettet egne ungdomsenheter, i tillegg til at man har reaksjonsformer som blant annet ungdomsstraff. For de mellom 18 og 25 finnes det få aldersspesifikke tilbud i fengslene. Innenfor friomsorgen har Oslo Friomsorgskontor en egen «Avdeling Ung».

Innhold:

Formålet med kurset er å øke bevisstheten og kompetansen rundt unge under kriminalomsorgens ansvar.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som jobber spesielt med denne gruppen, og andre interesserte.»