KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

INFO:

Tid: 3. februar, 3. mars, 7. april (avlyst), 5. mai og 2. juni
-alle dager kl 9-11

Sted: MAR Oslo poliklinikk, Hausmannsgate 7, Oslo

Ansvarlig ved KRUS: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist: Ingen påmelding

NB! Merk at Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit foregår i Oslo, og ikke i KRUS' lokaler.

Praksisverkstedet for Bygging av Mestringstillit ble opprettet som et forum i 2014, for at personer som jobber med BaM-metodikken i kriminalomsorg og innen rusarbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan komme sammen for å dele praksiserfaringer med bruk av BaM. De månedlige samlingene besøkes av 10-20 personer.

Forumet er et samarbeid mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og MAR Oslo poliklinikk, Velferdsetaten, Oslo kommune. Hensikten er å få innblikk i hvordan BaM kan anvendes på ulike områder i endringsarbeid, både individuelt og i gruppe og slik få inspirasjon og innspill på hvordan egen praksis kan utvikles. 

Ansvarlig ved MAR Oslo poliklinikk er Anna Petterson som kan kontaktes på e-post: anna.pettersson@vel.oslo.kommune.no

Innhold

  • Eksempler på bruk av BaM fra ulike arbeidssettinger

  • Erfaringer med kombinasjon av BaM og andre metoder og tilnærminger

  • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Praktikere fra kriminalomsorgen, kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten, som har gjennomført opplæring i BaM og/eller bruker metoden i sin arbeidshverdag.