KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

KURSINFO:

Tid: 19.-20. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Torunn Højdahl

Påmeldingfrist: 22. februar

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser der lav og ustabil selvfølelse og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende. Forekomsten av personlighetsforstyrrelser blant innsatte og domfelte er langt høyere enn i befolkningen ellers. 

Kurset skal gi tilsatte mer kunnskap om personlighetsforstyrrelser og hvordan en kan legge til rette for tiltak til personer med disse lidelsene. Foruten en teoretisk innføring, gis det god anledning til å diskutere eksempler. Kurset skal også gi kursdeltakerne større trygghet i hvordan de kan forholde seg til innsatte/domfelte med personlighetsforstyrrelser.

Innhold:

  • Personlighetspsykiatri

  • Hva er personlighetsforstyrrelser og hvordan kommer de til uttrykk?

  • Ulike former for personlighetsforstyrrelser

  • Gruppediskusjoner og eksempler

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.