KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Risiko og konflikthåndtering

Risiko og konflikthåndtering

KURSINFO:

Tid: 23.-25. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Knut Sørensen

Påmeldingsfrist: 18. september. AVLYST!

Kurset i risiko- og konflikthåndtering handler om å forhindre og løse konflikter på ulike nivåer mellom ansatte og domfelte. Kurset tar sikte på å gi deltakerne økt bevissthet om å identifisere risiko før og under konflikter. Det vil også ha fokus på faglig og erfaringsbasert kunnskap for å forebygge og håndtere konflikter. Ulike former for øvelser er en sentral del av kurset.

Innhold:
• Risikoidentifikasjon
• Konflikthåndtering
• Mestringsstiler og sosial støtte

Innhold:

  • Verktøy for konflikløsning

  • Kommunikasjonsformer

  • Forebygging og inngripen

Målgruppe:

Ansatte i Kriminalomsorgen.