KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum

Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum

KURSINFO:

Tid: 5.-6.september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Marianne Olstad

Ansvarlige fra KDI: Marianne Kylstad Øster

Påmeldingsfrist: 1.august

For tilsatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med konferansen.

KDI og KRUS inviterer til en nasjonal konferanse om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Det er 10 år siden elektronisk kontroll ble etablert som straffegjennomføringsform i Norge, med oppstart av seks pilotenheter og 130 plasser. Ordningen har gjennomgått en stor utvikling siden den gang, både faglig, teknisk og ikke minst organisatorisk. I 2014 ble elektronisk kontroll landsdekkende, og fra 2018 er kapasiteten på 500 plasser.

Innhold:

Vi ønsker å se tilbake på 10 år med EK, reflektere over de erfaringene som er gjort og hvordan etableringen har påvirket kriminalomsorgen som helhet. Målet med konferansen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap, utvikling og erfaringsutveksling på tvers av enhetene. Det er friomsorgskontorene som har ansvar for gjennomføringen av sakene, men en stadig økende andel er saker som overføres fra fengsel for videre straffegjennomføring med elektronisk kontroll som delgjennomføring. Det er derfor viktig at ansatte i alle deler av kriminalomsorgen er kjent med denne straffegjennomføringsformen.

Målgruppe:

Ledere, koordinatorer og EK-konsulenter ved alle friomsorgskontor, ansatte som jobber med utslusing i fengslene, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.