KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring for programledere

VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid: 

Trinn 1: 9.-12.oktober. AVLYST!

Trinn 2: Praksisperiode: Deltakerne gjennomfører VINN og mottar veiledning.

Trinn 3: 27.-28. november. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud

Påmeldingsfrist: tr 1: 20.september + tr. 3: 23.oktober

VINN er et fleksibelt motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. VINN kan gjennomføres over 4-12 uker i gruppe eller individuelt (med en programleder). Hensikten er at den enkelte deltaker etter gjennomført program har fått tro på at hun kan gjennomføre forandringer som gir bedre livskvalitet og samtidig ta avstand til kriminalitet.

Det er en fordel med forhåndskunnskap og kurs i motiverende samtale (MI) og Bygging av mestringstillit (BaM). Opplæringen gir kunnskap om innhold i temaene i VINN, relasjonens betydning, bruk av avspenningsøvelser og gjennomgang av arbeidshefte for deltakerne. Deltakerne får anledning til å øve på rollen som programleder.

Grunnopplæringen består av tre trinn; - trinn 1 og 3 er samlinger på KRUS. Trinn 2 er praksisperiode hvor deltakerne gjennomfører VINN i praksis.

Kurset skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre programmet med domfelte/innsatte fedre. 

Innhold:

Gjennomgang av metodikk og av temaene i VINN:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og trening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Veiledning og erfaringsdeling
• Implementering og oppfølging 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som skal gjennomføre 'VINN' med domfelte kvinner.