KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

KURSINFO:

Tid: 28.-30.august. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm.

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond Martinsen

Påmeldingsfrist: 24.juli

KRUS har utviklet en veileder for samtaler med unge domfelte/innsatte – Dialogverksted. Dialogverksted gjennomføres med 6-8 deltakere hvor gruppen selv er deltakende i å forme samlingenes innhold. Dialogverksted er en arena for å bli hørt, sett og anerkjent slik at deltakerne får en anledning til å bidra som endringsagenter i eget liv. Dialogverksted bygger på empowerment-tanken og signaliserer likeverd. Veilederen gir 14 forslag til tema, og gjennom filmer, øvelser og diskusjoner er målet å skape en arena for refleksjon.

Temaer som blir belyst er:
1. Dialog og kommunikasjon
2. Identitet
3. Konflikthåndtering
4. Kultur, samfunn og individ
5. Mine muligheter med flere kulturer
6. Retten til å bestemme over eget liv
7. Livssituasjon, barndom, oppvekst og fremtid
8. Familiens mange roller
9. Kjønn, likhet og autonomi
10. Rus
11. Økonomi
12. Radikalisering og voldelig ekstremisme
13. Forsoning
14. Vold

Innhold:

Temaer som blir belyst er:
• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse 

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.