KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Barneansvarlige - Fag- og erfaringssamling

Barneansvarlige - Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 11.-12. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 7.mars

Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge for barns kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Hensikten er å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barneansvarlig har en koordinerende funksjon, og skal følge opp at kriminalomsorgen legger til rette for at barneperspektivet blir ivaretatt ved den enkelte enhet og i tråd med gjeldende regelverk. Barnets beste skal legges til grunn i alle forhold som berører barn i kriminalomsorgen. Barneansvarlige har en sentral rolle i kontakten med barn og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål. Erfaringssamlingen som går over to dager er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll.  

Innhold:

Innholdet i samlingen er temaer som barneansvarlige er opptatt av og ønsker et fokus på 

• Informasjon fra KDI 

• Utveksling av erfaringer fra praksis

Målgruppe:

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.