KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid: 12. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Påmeldingsfrist: 12. november

For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Det vil også være en erfaringssamling for kvinner under kriminalomsorgens ansvar som skal være 13. desember (se «Andre kurs»). Må meldes på separat.

Program:

Onsdag 12. desember


10.00 – 10.10

Åpning av konferansen
v/ Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

10.10 – 10.25

Strategi for kvinner under kriminalomsorgens ansvar.
v/ Hilde Lundeby, seniorrådgiver, KDI     

10.25 - 10.55

Strategien i praksis.
v/ Tanja Rosså Ødegård, fengselsleder, Stavanger fengsel og Heidi Schiong, ass. friomsorgsleder, Buskerud friomsorgskontor

10.55 – 11.30

Kvinners brukererfaring fra straffegjennnomføring i fengsel til elektronisk kontroll

11.30 - 11.45

"Vanaja prison dance"
v/ Anne Natrud, seniorrådgiver, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

11.45 – 12.30

LUNSJ

12.30 – 13.40

Nordisk perspektiv: Erfaringer fra Sverige og Danmark.
v/ Ulrica Liljegren, fengselsleder, Sagsjön fengsel og Lea Holst Reenberg, chefkonsulent, Kriminalforsorgsdirektoratet

13.40 – 13.55

PAUSE

13.55 – 14.30

"Kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler" JURK-rapport 2018.
v/ Åshild Vige

1430 - 14.45

PAUSE

14.45 – 15.15

"Fanget i friheten" - dokumentarfilm om Venjas Harem, regi: Ida Marie Pettersen

15.15 – 15.30

Evaluering og avslutning

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte. Dette er et felles arrangement