KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Program mot ruspåvirket kjøring – Fag- og erfaringssamling

Program mot ruspåvirket kjøring – Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 12.-13. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage M. Aagesen

Ansvarlig KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 8.august

KRUS inviterer til erfaringssamling om straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring. Erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging, kvalitetsforbedringsarbeid og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået hos programledere som jobber med straffereaksjonen, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffereaksjonen.

Innhold:

Faglig påfyll, informasjon om oppdateringer og utviklingsarbeid, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, fordypning innenfor utvalgte emner, ferdighetstrening m.m. Et viktig tema for denne erfaringssamlingen vil være erfaringer med den reviderte pilotutgaven av gjennomføringsmanualen.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som har deltatt på grunnopplæring i Program mot ruspåvirket kjøring.