KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Russamtalen - Grunnopplæring

Russamtalen - Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 27.-29.november -Kurset er fulltegnet

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingfrister: 23.oktober

Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i kriminalomsorgen, og skal benyttes som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40, jfr. rundskriv KDI 12/2014, «Retningslinjer for bruk av russamtalen». Russamtalen skal tilbys dersom domfelte/innsatte avlegger positiv urinprøve eller erkjenner bruk av rusmidler. Den kan også være et tilbud til domfelte/innsatte som ønsker samtaler om sitt rusproblem.

Russamtalen består av tre samtaler pluss en fjerde samtale som er frivillig. Samtalene bygger på metodikkene MI og BaM, og har til hensikt å motivere domfelte/innsatte til å endre rusvaner, ved at den domfelte styrkes i troen på mestring av eget liv.

Innhold:

  • Bakgrunn og rammeverk

  • Bruk av Motiverende samtale (MI)

  • Endringssirkelen til Prochaska og DiClemente

  • Bruk av metodikken Bygging av mestringstillit (BaM)

  • Ferdighetstrening i bruk av Russamtalen

  • Veien videre (samtale 4)

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform, eller som ønsker å bruke Russamtalen som et verktøy i endringsarbeid.