KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Fag- og erfaringssamling

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 22.-23. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Hansen 

Ansvarlig KDI: Finn Grav

Påmeldingsfrist: 16.oktober

Det er flere utfordringer som gjør det krevende å forebygge og motvirke voldelig ekstremisme. Erfaringssamlingen gir mulighet for å dele erfaringer fra praksisfeltet, samtidig som den vil gi økt kunnskap innenfor temaet. I forkant av erfaringssamlingen vil det bli innhentet mulige problemstillinger fra deltakerne. Problemstillingene kan være knyttet til en bestemt utfordring eller et mer generelt spørsmål. Programmet for erfaringssamlingen vil ta utgangspunkt i deltakernes ønsker og behov.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.