KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Beredskap og stabsarbeid

Beredskap og stabsarbeid

KURSINFO:

Tid: 11.-12. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg.

Påmeldingsfrist: 7. mai

Kursets hovedmål er å gi deltakerne innsikt i prinsipper for god stabsledelse, og kompetanse i hva praktisk stabsarbeid innebærer.

Det har de senere år blitt satt tydelige krav til at enhetene skal etablere og trene stab. Staben har en viktig funksjon ved større hendelser og kriser. En godt fungerende stab kjennetegnes på en tydelig og kompetent stabsleder med en velorganisert stab der stabspersonell kjenner sine roller og oppgaver. 

Innhold:

  • Stabsledelse og proaktiv stabsmetodikk

  • Stabens organisering, ansvar, roller og oppgaver

  • Beslutningstaking under stress

  • Prinsipper for beredskap og krisehåndtering

  • Risiko- og krisekommunikasjon

  • Mediehåndtering ved kriser

Målgruppe:

Enhetsledere og personell som har en rolle i staben.