KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer

Saksbehandling og fagsystemer

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet
 - 16.oktober. FULLT!

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet, ferielønn
 - 10.April

BRIK
- 24.-25. April. AVLYST!

DocuLive
Kurs 1: 6.-7. februar
Kurs 2: 30.-31. oktober

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)
- 20.-21. februar (FORTSATT LEDIGE PLASSER)

Saksbehandling og forvaltningsrett
- 24.-25. april

Kompis
Kompis Kia: 18.-19. april
Kompis Kif: 19.-20. september. AVLYST!

BRIK erfaringssamling
- 15. mai

Personundersøkelse
 - 11.-12.oktober

Regnskap: Fakturasystem, regnskapssystem kontoplan, nettoføringsordning, mva, rapporter, årsavslutning
 - 1.november

Grunnopplæring arbeidsmiljø ("40-timerskurset")
 - 19.-21. november + 11.-12. desember. FULLT