KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. VINN - motivasjonprogram for kvinner, erfaringssamling

VINN - motivasjonprogram for kvinner, erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 30.-31.mai. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud 

Påmeldingsfrist:  AVLYST!

VINN er et fleksibelt motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. VINN kan gjennomføres over 4-12 uker i gruppe eller individuelt (med en programleder). Hensikten er at den enkelte deltaker etter gjennomført program har fått tro på at hun kan gjennomføre forandringer som gir bedre livskvalitet og samtidig ta avstand til kriminalitet. Erfaringssamlingen er et nordisk samarbeid og vil være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innenfor fagområdet.

Innhold:

• Erfaringer med VINN i de nordiske landene
• Innspill fra deltakerne fra de enkelte landene

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen i Norden som gjennomfører VINN med domfelte/innsatte og samarbeidspartnere.