KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. FOKUS -oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere

FOKUS -oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid: Del 1: 13.-14. september og  31.oktober - 1.november. AVLYST!

Del 2: 2 samlinger vinter 2019. Datoer kommer senere.

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingsfrist: 24. august

Kurset gir opplæring for programledere som skal lede Fokus-kurs i Kriminalomsorgen. 

"Fokus" er et program som passer for domfelte som sliter med utfordringer når det gjelder følelsesregulering, stressmestring, impulsivitet og lav mestringsfølelse. Det går over 8 uker med 2-timers ukentlige samlinger, er strukturert om faste temaer og er erfaringsbasert. Kursopplegget består av innledninger fra programleder, refleksjon/dialog i gruppe, og innføring og trening i praktiske øvelser for å trene opp egen oppmerksomhet og fokus. 

Fokus bygger på Kriminalomsorgens verdiforankring i det humanistiske menneskesyn, det forskningsbaserte og gjennomprøvde MBSR-programmet (Mindfulness based stress-reduction) og kognitiv psykologi. I 2015-16 ble programmet tilbudt ved flere friomsorgskontor og på Bredtveit kvinnefengsel og forvaringsanstalt. Kursdeltakere rapporterte om følgende erfaringer: Mestrer bedre stressende situasjoner; bruker pust som kontrollknapp; finner bedre ro; mindre angst; bevisstgjøring om tanker og følelser; økt motivasjon for arbeid og skole. 

Erfaringer fra andre land med bruk av mindfulnessbaserte programmer i fengsel, viser at tilnærmingen er best egnet for domfelte kvinner og for domfelte menn ved lavsikkerhets- og rusmestrings-avdelinger. Kursopplegget kan brukes både for grupper og individuelt.

Innhold:

Opplæringen er lagt opp som en todelt læringsprosess. I første del/semester gjennomføres og erfares programmet i to intensive samlinger. I andre del/semester får deltakerne en innføring i programmets ulike temaer og i relevant forskning. Deltakerne lærer om gruppeprosesser og får mye trening i programlederrollen. Det gis obligatoriske treningsoppgaver mellom samlingene, og det legges også opp til oppfølging ved veileder. Det anbefales at to deltakere sendes fra hvert arbeidssted som ønsker å ta i bruk dette programmet.

Målgruppe:

Tilsatte i fengsel og friomsorg som skal bruke Fokus-kurset i arbeidet med innsatte/domfelte.